namnen på slot maskinen 008

Hantverkare från den välrenommerade firman Emtbjörks i värmländska Hagfors har under den gångna veckan jobbat med 1600-talets murar.
Det är också svårt att inte charmas av de glada svenskarna, som alldeles tydligt är tagna av Tuska-publikens varma mottagande.Smålands lejon uniformsknapp.1806 Vissa fynd bär på en spännande historia; man känner det på sig även om berättelsens detaljer aldrig kommer att avslöjas.Inget får lämnas åt slumpen.Det kanske kan förefalla anakronistiskt spela slots och vinna fina priser dagligen att tala om en standardanläggning, men samtidigt ger den beteckningen en rätt god bild av vad vi står inför. .Det stora ras som vi tidigare kunna se i bastionens nordöstra del förefaller inte att ha drabbat detta parti av befästningen.Dagen tema var att ta översiktsbilder på ruinen och så långt möjligt få lodfoton ner mot murar och rum.Fast två av de noga bearbetade stenblocken påträffades vid utgrävningen.Alice Cooper är nog egentligen i alldeles fel liga på Tuska.Känner man knappt av kranens rörelser.Det är inte lätt att vara liten En alldeles för intresserad kråka passar på familjen Men med hjälp av en arkeologhand kan några gram pipande dunboll med svart näbb och ivrigt viftande små vingstumpar komma på rätt köl igen.Till exempel att man avsåg att utnyttja detta redskap på trånga ställen.Men trots mäster Flemings möda fick man problem.Stort tack till Niklas Bosrup, Sydväst Arkitektur och Landskap, och till Tor Olsson, belysningsplanerare vid Jönköpings kommun, för att vi fått utnyttja de planer och renderingar som visas i artikeln!Annars var muren jämnt avriven så att bara 60 till 70 cm återstod ovanför fundamentet av stora obearbetade stenblock.Det handlar således om att vapen har reparerats här under Karl XI och Karl XIIs dagar!De har jämförts med nyss framgrävda murar och i många fall visat sig stämma överraskande väl mot verkligheten.Istället koncentrerades krigshandlingarna till svenska angrepp mot Norge.Det handlar om det välbevarade metallhöljet till en träknapp som ursprungligen varit fastsydd på en nästan ny uniformsrock av modell 1806.Man kan tycka att det är kort, med en längd på bara 118 cm, men det finns säkert en god förklaring.
Strauss röstades 2014 av Guitar World fram som världens bästa kvinnliga gitarrist, och hon imponerar också storligen med sin teknik och sin tolkningsförmåga.
Inte illa med tanke på att den arkeologiska insatsen i fält hösten 2014 varade mindre än två veckor!